https://www.youtube.com/watch?v=a03EU2zgwss   Samsun 2. İdare Mahkemesi’ninkararı,Türkiye genelindebelediyelerinfiyat artışlarınayönelikuygulamalarıiçin bir “emsal”

Samsunspor'un kutlama programı belli oldu! Samsunspor'un kutlama programı belli oldu!
https://www.youtube.com/watch?v=a03EU2zgwss   Samsun 2. İdare Mahkemesi’ninkararı,Türkiye genelindebelediyelerinfiyat artışlarınayönelikuygulamalarıiçin bir “emsal”niteliğinde aslında…SASKİ aleyhine açılandavada, zamların iptali istenmişti…Cumhurbaşkanlığı’nın“Enflasyonla Topyekün Mücadele”çağrısıyladönemin Büyükşehir Belediye BaşkanıZihni Şahin tarafındansu bedelinde yüzde 15’lik indirim yapılmış ve TÜFE uygulaması da sonlandırılmıştı.Mustafa Demir gelince; yüzde 15’lik indirimi kaldırmış, üstüne de su bedeline de yüzde 10 zam yapmıştı. Bu aradasayaç bakım ve onarım ücreti deyüzde 150 oranında artırılmıştı. TÜFE uygulaması da yeniden başlatılmıştı…Büyükşehir Belediye BaşkanıDemir, göreve geldiğigünden beribilgi verilmeden yapılan kesintiler, bulanık akan su,amblemin değiştirilmesi,görevden almalarve haliyle su zamlarıylailgili olarakeleştirilerinodağındaydı…SASKİ, son olarakmahkeme kararıyla“haksız uygulama”gerekçesiylegündeme geldi…Mahkeme, su zammının2018 yılı enflasyonunun üzerindeolduğunu belirtmişti..Bundan sonrası ne olacak?..Bu karara itiraz edilecek,üst mahkemeye başvurulacak,oradan çıkan kararagöre de süreç devam edecek!..Yani iş uzayıp gidecek!..Demir’in göreve başladığı ilk aylardayazmış;suya sürekli zam yapmak yerinemaliyeti düşürmek içinkayıp-kaçağın önlenmesigerektiğini belirtmiştim…Biz ne dersek diyelimDemir,birçok uygulamada bildiğini okuyor…Sonucunda dayanlışlıklarböylece yargıya takılıyor…Geçmiş dönemlerde debenzer yargı kararları vardı ama2.5 yıllık bir sürede bu kadarıfazla değil mi?..Çiftlik Mahallesi’ndeotopark içinyapılankamulaştırmalar,Kültür Park’taki Alo 153 Kent Yönetim Merkezi veminibüs garajı,Cumhuriyet Meydanı’ndakidüzenlemeler,Anakent İş Merkezi’ninyıkılması,Kavak’ın Bekdemir Mahallesi’ndevatandaşın bilgisi olmadan arazilerininkullanılması,Bafra’da tarım arazisinesebze ve meyve hali yapmaya kalkışılmasınedeniyledavalık olanBüyükşehir Belediyesi,bir deuzak ilçelere gönderilerek,emekliliğezorlanançalışanlarlamahkemelik durumda…Davalarıngöbeğindehep insan ilişkisi var!..Hal böyle olunca,dönemin Belediye Başkanı Kemal Vehbi Gül’ün 100.Yıl Bulvarı’nı açarken,binlerce kişiyle istişareederekkamulaştırma meselesinibüyük ölçüdehallettiğinihatırlayınca,“Demir’in vatandaşla karşılaştığı sorunlarınçözüm noktasındasıkıntı var”demek geliyor insanın aklına…Hak arayışındakiinsanlarlaoturup, orta yolu bulmak varken;onlarıyormanındoğru bir davranış olduğunusöylemek mümkün müdür?..“İstişare” vaadinene oldu?..