https://youtu.be/FP5J85oZOUE Toplumunçürümüşlük girdabınadüştüğünü; anlata anlatadeyim yerindeyse“dilimde tüy bitti” dersem,haksız sayılmam!..Bu köşenin müdavimleriiyi bilir!..Öykülerle anlattım,köşe yazılarımdaifade etmeye çalıştım…“Ekonomik sıkıntılaröyle veya böyle geçer amaahlaki değerlerikaybettik mibir daha toparlanmakmümkün değil” dedim…Dün, Samsun’dabir ilkokuldaöğretmeninbirinin4’ü kız, 7 öğrenciyecinsel tacizde bulunduğu iddiasıvardı…Böyle bir olayın yaşanmasıbir iğrençlik elbette!..Bir öğretmenbunu nasıl yapabilir?..Eğer iddialar,“İftira” isebu da korkunçtur!..Bu olayların toplumdagündemde dahi olması,gelinen noktanınvahametinigöstermesi bakımındanürkütücüdür, endişe vericidir…Bu işlerinşakası bile kötüdür!..“Nereye gidiyoruz” böyle,bilemiyorum…Ahlak kaybolursa,ne olacak?..Hani bilinenbir öykü var ya!..Ateş, su ve ahlak arkadaşolur…Ormanlık alandadolaşırlarken,kaybolmaları halindebirbirlerininasıl bulacaklarısorusu akıllara gelir…Su “Kolay” der. “Akarken çıkansesten beni bulursunuz”…Ateş de“Beni de alevlerden ve dumandangörürsünüz” der…Ahlak, iç çeker, “Arkadaşlar” der. “Ben kaybolursam,bir daha bulmanız mümkün değil”…İşte böyle!..Toplum düzeniniayakta tutandeğerlerin başında gelen“ahlak”kaybolursa,o topraklardaher türlü melanetyeşerir veçöküş başlar!..Bunun önüne geçmek içinherkesin çaba göstermesigerekir!..Ve bu ülkenin gerçekten deahlaki bir silkelenmeye ihtiyacı vardır!..Yoksa bu gidişat,hiç iyi değildir!..