Fındık üreticisi,olumsuz gelişen ekonomik şartlarkarşısında,serbest piyasadadüşük kalanfiyatındolar bazındayükselmesininbekleyişi içinde….Haklı elbette ama“kazın ayağı”

“Samsun Kadın Emeği Festivali” Atakum’da başladı “Samsun Kadın Emeği Festivali” Atakum’da başladı
Fındık üreticisi,olumsuz gelişen ekonomik şartlarkarşısında,serbest piyasadadüşük kalanfiyatındolar bazındayükselmesininbekleyişi içinde….Haklı elbette ama“kazın ayağı” başka…Geçen yıl, CumhurbaşkanıErdoğan tarafından 2020 yılıürünü60 randımanGiresun fındığının alım fiyatıkilosu 22 lira 50 kuruş,levanten fındığın kilosu ise22 lira olarak açıklanmıştı…O günlerdeABD doları,6 lira80 kuruştu. Yani, TMO alımlarındafındığınfiyatı, 3.5 dolar civarındaydı…Şimdi şartlar değişti…ABD doları,8 lira 75 kuruşayükseldi,fındık fiyatı ise22-23 lira arasındasürünüyor…Gübre ve işçilik giderleriylegeçen yıla oranlaartan maliyet karşısındagünün fiyatlarıylaürününü piyasayaindirmek,üreticiyi bitirmek;“Sen bir daha fındıkla uğraşma”demektir!..Borçlu olanüreticinindirenmesi mümkün mü?..Fındığın piyasasını elindetutanlar,bunu biliyor…Diğer yandan fındıkparası piyasaya girmezse;zaten sıkıntı içinde olanbölge ekonomisi debüyük ölçüde zarargörecektir!..Deyim yerindeyse,“Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsenbıyık” misali…Küçük esnaf aradan çıkarsa,üreticininveresiyealışveriş yapmasımümkün değildir!..Hangi zincir market,mahalle bakkalının dışında,parasız adamlamuhatap olur?..Yani, fındık parasısadece geçim için değil; para gelecek diye fındık zamanı düğün yapacakgençlerin, büyük kentlere okumaya gidecek öğrencilerinumududur!..İşin, bir de bu yanı vardır!..Rakamlara bakıldığında, dövizdeki artışihracatçıiçin kazançtır!..İsterim elbette…Kim Türk fındık ihracatçısınınve devletin kazanmasınıistemez?..Ne var ki,durum böyle değil!..Fındıktaki tekelkonumundaki firma,zaman içindebölgedeki birçok işletme sahibini,adeta “alım memuru”gibi çalıştırır hale getirmiştir!..Birçok ihracatçı,piyasadan çekilmek zorunda kalmıştır…İddiaya göre,bazı büyük bankalarabaskılar yapılarak,birçok ihracatçıyakredi verilmesikonusundasıkıntı çıkarılmıştır…Bu firmalar dao ünlü yabancı şirketeteslim olmak zorunda kalmışlardır!..Kısaca, yazı datura da gelsekazanacak olanonlardır!..Bir umudumuz var, elbette…Daha önce de yazmıştım!..Kahraman TSK’nın yardımlaşma kurumu olanOYAK’ın, Türkiye’de Sarelle ve Tadellemarkalarıylatanınan Ordu’dakieski Sağra Fabrikası’nı satın alarak,fındık piyasasınagirmesiyle oluşacakdengelemeninüretici lehineyansıma beklentisidir,o umut!..Endişelerim deyok değil!..Tekelci firma,OYAK’ın aklını çelerse,yandık demektir!..Böyle bir tehlikede,bölgedeki büyük çaplı bahçelerel değiştirirve işte o zaman dafındık;meşhur reklamdaki gibi“aganiginaganigi” olur!..