Yerel seçimleröncesinde,...

Yerel seçimleröncesinde,projelerihalka danışacağınıvaat edenSamsun Büyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir,ilk uygulamayıÇiftlik Caddesi’nintrafiğe açılmasıkonusunda yapmıştı…Gerçi sonuçlar tartışıldı amareferandum yapılmıştı…Demir, bu uygulamayla ilgili olarakseçim öncesindeilginç bir örnek vermişti…Almanya’dabir kentte belediyeninkavşak çalışmasıiçin o bölgede yaşayanlararasında referandum yaptığınıve en iyi sonucun alındığınıhatırlatmıştı…Ne demokratikbir yaklaşımdı…Ne güzel bir söylemdi…Tıpkı, 5 yıl içinde 80 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı,Valilik, Atatürk Kültür Merkezive eski adliye binasınınyerine yenisi yapılarak yıkılacağı ve şehrinönünün açılacağı,Çiftlik’teki okullar bölgesindeyer altı otoparklarıyapıp, üstünde tiyatro binalarınıninşa edileceği,Atakum’da raylı sistemin yer altına alınacağı,tarım ve hayvancılığın geliştirileceğiproje vaatleri gibi…“Ağzına sağlık” dedik!..Ama süreç içinde gördük ki,söylem ve eylembir değildi…Kavak’ın BekdemirMahallesi’nde hiç kimseye sormadanvatandaşlarınarazilerine itiraza rağmen konkasör tesislerinikonuşlandırankendisiydi…Bafra’da başka yer yokmuş gibi186 dönüm tarım arazisinisebze ve meyve haliyapmak içinelinden gelen siyasi çabayıgösteren de…Kültür Park’ın ağaçlarınıyasalara aykırı olduğu haldebir daha dikilmemek üzerekestirip,153 Kent Yönetim Merkezi binasınıinşa edenMustafa Demir değil miydi?..Daha neler nelervar!..“Ehliyet, liyakat ve sadakat” deyip,üst düzey bürokratlarınevlatlarını işe alan dakendisiydi…Dün, Saathane Meydanı’ndan geçerken,yeni düzenlemeler nedeniyle yıktığı yapıların yerine inşa edilenbinanın önüne konulanpanoda“Samimiyet, gayret ve hakkaniyet” sloganının altındaMustafa Demir’in ismini görünce,gülümsedim elbette…AK Parti’nin Kurucu İl Başkanı olan,3 dönem milletvekilliği yapan vebu süre içindeTBMM Komisyon Başkanlıkları ile Bayındırlık Bakanlığı göreviniyerine getiren bir siyasetçininböylesi değişimeuğramasına da şaşırdım doğrusu…Öyle ya siyasi geçmişindeparlak dönemler yaşayan biri,neden böylesine olumsuzluklarla gündemegelir ki?..Demir’e, Türk siyaset hayatındaönemligörevlerde bulunanşahsiyetlerinhatıralarını okumasınısalık veriyorum…Erken ders çıkarırsa,hem kendi hem de Samsunkazanır, diye düşünüyorum…Şahsi tercihleriiçin bir şeydiyememamamevzuSamsun olunca,sıkıntılarıgözardı edemem!..