https://youtu.be/aOsvr4HHzFQ   Yalanlarlainsanları aldatarak,makam ve mevkisahibi olanlarıngerçek yüzü,çok geçmedenortaya çıkıyor…Bunlar,aldatarakyükselmeyikendileriiç...

Samsun'da Yalı Kafe için yeni dava! Samsun'da Yalı Kafe için yeni dava!
https://youtu.be/aOsvr4HHzFQ   Yalanlarlainsanları aldatarak,makam ve mevkisahibi olanlarıngerçek yüzü,çok geçmedenortaya çıkıyor…Bunlar,aldatarakyükselmeyikendileriiçinbir “mükafat” gibigörüyor olabilir amaonlarıngerçek yüzününortaya çıkmasınısağlayan Allah’tır!..Yani, bu bir nevi,örtünün açılmasıdır!..Bu millet; böylelerinino koltuk ve servetikaybettikten sonrane hale düştükleriniçokça görmüştür…Geçmişe bakmak kafidir!..Kimler neydi, ne oldu?..Allah korkusu olanbiri; insanlarayalanlar söyleyerek,onları aldatır mı?..Tüyü bitmemiş yetim hakkınagöz diker mi?..İşinde adaletsizdavranır mı?..Kul hakkını adetagasbederek,zenginleşir mi?..Bunlar, hak etmedikleriyerlere omurgasızlıklageldikleri içinadeta bir boş çuval gibidir!..Dik duramamanın nedeni,insanlara yaşattıklarınınbilinmesidir!..Böylelerininfıtratındane din ne imanne devlet ne de milletvardır…Onların işigücüparadır; mal-mülktür!..Rahmetli Cemil Meriç’intespiti, çok doğrudur:“Bu memlekette, sağcılar ve solcular yoktur. Namussuzlar ve namuslular vardır”…Önümüzdeki süreçtezamanından önce veya zamanındaolacakbir seçim var…Bu süreçte hem iktidarhem de muhalefetiçin bir fırsatsöz konusudur…Geçmişten günümüze uzanan çürümüşlüğün panzehri;liyakatli ve ehliyetli insanlardır…Sadece siyaset kurumudeğil; her meslektebizleri değerlerimizle yüceltecekinsanlara ihtiyaç vardır!..O yüzden ülkesiniseven herkesinortak söylemi,“temiz toplum” olmalıdır!..Ve bu çağrı;yabancılarındayatmalarıyladeğil,bizi biz yapan değerlerlegerçekleşirse,o zamanbir başka Türkiye karşımıza çıkar!..Yoksa, gidişat iyi değil!..