https://youtu.be/fCv6db9ajrY Cumhuriyet;Arapça “Cumhur”sözcüğündendilimize gelenhalk, ahali,büyük kalabalıkya da milletanlamındadır… Halk egemenliğiolancumhuri...

Erhan Usta Kovid-19'a yakalandı Erhan Usta Kovid-19'a yakalandı
https://youtu.be/fCv6db9ajrY Cumhuriyet;Arapça “Cumhur”sözcüğündendilimize gelenhalk, ahali,büyük kalabalıkya da milletanlamındadır… Halk egemenliğiolancumhuriyetteöteki beriki,sizden bizdenyoktur…Yasalarönünde hiç kimseimtiyazlıolamaz!..Cumhuriyet yönetimindebirey,“köle”değildir…Cumhuriyetdemokrasidir…Ve bu millet, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk veebediyete intikal edentüm vatanseverlereminnet borçludur…İtirazı olan var mı?..Bütün bu gerçekler ışığında,tanımlardoğru amauygulamadayaşananaksaklıklar,bir türlü düzeltilememiştir!..Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıylageliştirilmesininönünekonulan takozlar;yargı, insan hakları vefikir özgürlüklerindekikazanımlarınkaybedilmesineneden olmuştur…Demokrasilerdene darbe ne de darbe girişimi vardır!..Ama bizde,demokrasilerin olmazsa olmazıpartiler kapatıldı,liderler hapse atıldı…İşçinin, emekçininhakları gasbedildi…Yaşananları unutmadık!..“Arabesk demokrasi” içindeAtatürk’ün ifade ettiği“çağdaş medeniyet”eulaşmak mümkün müdür?..Cumhuriyetinfazileti,sınıfsız toplum olmaktır…Öteki beriki olmadanete-tırnağa bürünmüşbu milletibölmek,cumhuriyetfelsefesineaykırıdır…Cumhuriyet;dil, din ve ırkayrıştırmasınakarşı bir duruştur vebu yüzden dedüşmanı çoktur!..Cumhuriyeti korumak;insanıinsancayaşatmaktır!..O zaman cumhuriyetikorumak ve demokrasiyigeliştirmek;bu ülkenin evlatlarınınen önemli görevidir!..Yaşasın cumhuriyet!..