Kum zambakları,kokusu ve görüntüsüyle sahilleregüzellik katan, hatta koparılması halindepara cezası kesilenendemik bitki türlerinden biridir…Bir adı da “Akdeniz güzeli”dir!....

Samsun'da veterinerden uyarı! Kurbanlık alırken bunlara dikkat Samsun'da veterinerden uyarı! Kurbanlık alırken bunlara dikkat
Kum zambakları,kokusu ve görüntüsüyle sahilleregüzellik katan, hatta koparılması halindepara cezası kesilenendemik bitki türlerinden biridir…Bir adı da “Akdeniz güzeli”dir!..Doğal olarak,Karadeniz kumullarında dagörülmektedir!..Zambağıkumullardakoparanlara 60 bin liraceza kesilirken,aynı işlem tabiat parklarında olursa;bu 120 bin liraya çıkıyor…Bütün dünyada nesli tükendiği içinUluslararası Doğayı Koruma Birliğitarafındankoruma altına alınankum zambağının,yurtdışına çıkarılması dayasaklanmış durumda…Çünkü, Avrupalı kozmetikçilerbu endemik bitkiyiısrarla istiyor…Devlet debunun içinyasalar, yönetmelikler ve genelgeler çıkardı…“Devlet” dediğim dedevletin bir kurumununAlaçam İlçesi sahilinde,kum zambaklarınıbiçmesine ne demeli?..Arkadaşlarımıziddiaları araştırdıve ilgililerden bilgi aldı…Sahildeki kum zambakları,Alaçam Belediyesi değil,Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından biçilmişti…Konuyu gündeme taşıyanlarolmasa,hiç kimsenin haberi olmayacaktı!..Büyükşehir Belediye BaşkanıDemir’in yığınla yanlış uygulamaları var;birçoğunu yazıyorum da!..Ancak, hangi çiçeğin, hangi böceğin koruma altında olduğunuo nereden bilecek?..Üstelik işi de değil!..Büyükşehir’in bu işlerle ilgilenecekbir dairesi var elbette…Onun başında da bir uzmanolması gerekir!..Sahili temizleyenaraçların operatörleri debunu bilmeyebilir. “Temizleyin” talimatı verildiğine göre,onlar da işlerini yapmıştır!..Ama dairenin başkanı ya da ilgili elemanları,sahilde ne yapılıp yapılmadığınızahmet edip görmeyegitmezlerse;olacağı budur!..Belki ilgili daire başkanı daSamsun’u bilmeyen biridir amao dairede konunun uzmanıbaşka görevli yok muydu?..Bir soru daha soralım…Vatandaş, kum zambağınıbilerek veya bilmeyerek yerinden söküpyakalanırsaceza öderken;Büyükşehir Belediyesi, muaf mı tutulacak?..