Memleketteherkes işine geldiği yöndenolayları yorumlamaya kalkışınca,sis perdesiniaralamak da zorlaşıyor…Öyle olunca da yanlışlar“doğru”bunu yapanlar da “kahrama...

Altın kazandırmaya devam eder mi? Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman yanıtladı Altın kazandırmaya devam eder mi? Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman yanıtladı
Memleketteherkes işine geldiği yöndenolayları yorumlamaya kalkışınca,sis perdesiniaralamak da zorlaşıyor…Öyle olunca da yanlışlar“doğru”bunu yapanlar da “kahraman”gibi gösterilmeye çalışılıyor…Türkiye gündemine oturanAnadolu Ajansı muhabirininiki bakana yönelttiğisözde soru,böyle bir etki yaptı toplumda…Bir kesimkonuyu,“gazetecilik olayı”bazıları da“kumpas” olarakdeğerlendirdi…Hatta, bu yöndetanımlama yapanlar,muhabiriFETÖ iltisaklı olarak bile suçladı…Gerçek gazeteciler iseher ikianlayışa daitiraz etti…Çünkü, o muhabirsoru sormaktan çokyorum yapmıştı…O soruda “Şaibeli Soylu”ifadesi ne demekti?..Böylesine yargısız infazsözcükleriylesoru sorulur muydu?..“AK Parti’nin millet hareketi olduğunu”ifade etmek,o muhabire mi düşerdi?..“3.5 yaşındakiçocuğununyüzüne bakamadığını”anlatmak da neyin nesiydi?..Gazeteci, yorum yapmadansorusunu sorsaydı,kim ne diyebilirdi?..Mesela o muhabir, “Son günlerdeSayın Soylu ile ilgili iddialarBakanlar Kurulu’nda gündeme geldi mi?”ya da “Sayın İçişleri Bakanı,Bakanlar Kurulu’nda hakkındaki iddialarla ilgili olarakbir bilgilendirme yaptı mı?”gibi…Bu sorulara iki bakanın vereceği cevap,haber değeri taşımaz mıydı?..Neresinden bakarsak bakalım,olayda bir yığın yanlış var…Sırf İçişleri Bakanı Soylu’yueleştirdi diyeaslında gazetecilik görevini yapmayanbirini “kahraman” gibi göstermek,gerçek meslek mensuplarınıyaralaması bakımından yanlıştır!..O muhabirin dengesizliğini ortaya koymak içinFETÖ ile iltisaklıolduğunu anlatmak da öyledir!..Tecrübesizbir muhabiri,iki önemli bakanın basın toplantısınıizlemesi içingörevlendirenler de bu yanlışlardizisininbir halkasıdır!..Haber ya da fotoğrafınajansın bültenindeyer almadanbaşkalarıylapaylaşılamayacağınıo genç muhabireöğretmeyenler de yanlıştır!..Elbette asıl yanlış,babası partili ve hiçbir tecrübesi bulunmadığı anlaşılangenci,Anadolu Ajansı gibi bir kurumdamuhabir olarakişe başlatmaktır!..45 yıllık meslek hayatımın16 yılınıemekli olduğum 2001’e kadarAnadolu Ajansı Bölge Müdürlüğügörevindegeçirenbiriolarak, yaşananlarayukarıda sözünü ettiğim yanlışlarnedeniyle üzüldüm…Çünkü gelinen nokta,her açıdan kaygı vericidir!..Bu tür olayları,objektif kriterlerledeğil desubjektif değerlerlemercek altına almak;vicdanlardakiadalet duygusunuköreltirve bizi hakikatlerden uzaklaştırır!..Bu dabir anlamda toplumdaçürümüşlüğünkatalizörü olur!..Yanlışa, edebi ve adabıyla“yanlış” demekçok mu zordur?..