https://youtu.be/vMQ-sO7O-FY Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi,neredeyse 2 yıldırdevam ediyor…Bugünlerde marketlerinsadece bir adetayçiçek yağı verebilecekleriniduyurmasınınen önemli...

https://youtu.be/vMQ-sO7O-FY Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi,neredeyse 2 yıldırdevam ediyor…Bugünlerde marketlerinsadece bir adetayçiçek yağı verebilecekleriniduyurmasınınen önemli nedeni, ithalatve dövizdeki artışındurdurulamayışıdır…Dün, Tarım Kredi KooperatifleriBirliği ve TMO’nunsatış noktalarınagittiğimde, gram yağ yoktu…Ne zaman geleceği debilinmiyordu…Çünkü, Türkiyeayçiçeği ithalatındadünya liderikonumunda…Yani, mesele üretimsizlik ve döviz!..Tarım ve Orman Bakanlığı’nınhazırladığı rapora göre,ayçiçeği ithalatında Türkiye,yüzde 37 ile dünya birincisi,28 ülkeli koskoca Avrupa Birliği’ninithalattaki payı iseyüzde 19’dur…Yani, Türkiyeayçiçeği tohumu ve ham yağdadışarıya tam bağımlı bir durumda…Haliyle dövizdeki artış,böyle giderseayçiçek yağı fiyatlarıdaha da yükselecek…Karadenizbirlik’in,ayçiçeği üreticilerininumudu olduğu yılları hatırlıyorum…Karadenizbirlik’inrahmetli genel müdürüDoğan Erdil, büyük zorluklarlaboğuşarak kurumu büyütmüştü…Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği;Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindekooperatifleri,alım merkezleri ve fabrikaları bulunandevasa bir kurum…Üreticilerin ortak olduğubirlik;hile yapmadanürün satarken,bazı uyanıklarakarşı rekabet edemez durumageldi…Karadenizbirlik Genel MüdürüÜnal Eraslan, geçmiş yıllardabunu açıkça ifade etmişti…Yağın kalitesini bilen biliyor amapiyasa şartları başka…Bugünlerin yaşanması,yağ üreticisi durumundakibirliklerin yanlışı değil,tarım politikalarındakivizyonsuzluklardır…Neredeyse, tüm tarım ürünlerindesıkıntı yaşanması da bu yüzden değil mi?..Gelinen nokta ortada…Dövizdeki artış böyle devam ederse,şikayet edilenfiyatlara bileayçiçek yağı bulmak zorlaşacaktır…Allah, bu milletin yar ve yardımcısı olsun!..