Dün, “Samsun neyi b...

Dün, “Samsun neyi bekliyor ki?..”başlıklı yazımda,bu şehrin büyük bir tarımsal potansiyele sahip olmasına rağmenneden bunukatma değeri yüksekürünlerle kazanca dönüştüremediğinisorgulamıştım…Hatta, 30 yıl öncebu amaçla başlatılanama sonuç alınamayançalışmaları da hatırlatmıştım…Derdi memleket olan insanlardan,önemli fikrigeri dönüşler vesürdürülençalışmalarla ilgiliduyumlar aldım…Sevindim ve umutlandım doğrusu…Mesela, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nüntarımsal potansiyeli harekete geçirecekhamlelerle ilgiliçalışmasını öğrendim…Üniversitelerinziraat fakültelerininbilim insanları veilgili STK’lardakiuzmanlardanoluşan çalışma grubunun;Samsun’u ilçe ilçe masaya yatırıp,tarımsal varlığınındeğerlendirilmesi içinprojeler hazırladığınıduydum…Hayata geçirildiğinde,Samsun’u gerçek manada“tarım şehri” yapacakbir hayli proje olduğusöyleniyor…Dünkü yazımda, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yıtarımsal sanayiyi geliştirmekiçin göreve çağırmıştım…O, 7-8 ay öncebu şehrin atıl kalanpotansiyelini harekete geçirmek için“gürültü patırtı” yapmadansessiz sedasızbaşlatmış meğer!..Yakında o çalışmanınsonuçları paylaşılacak sanıyorum…Bu anlamda, başta Vali Doç. Dr. Dağlı olmak üzereemeği geçenlereteşekkür ediyor;bunun dosyalardakalmaması içinbütün Samsun’ungüç birliği yapmasınıdiliyorum…Çünkü, bir yerde iş veaş varsa,orada huzur da olur!..Başarmak için“Haydi Samsun, hep birlikte”diyorum…