https://youtu.be/oW9gGerqv2E Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,seçildikten bir süre sonrasu zamlarınedeniyleyoğun biçimdeeleştiriliyordu…Ben de o günlerde,“Suyun da bi...

Samsun'da araç yoldan çıktı! 2 ayrı traktöre çarptı Samsun'da araç yoldan çıktı! 2 ayrı traktöre çarptı
https://youtu.be/oW9gGerqv2E Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,seçildikten bir süre sonrasu zamlarınedeniyleyoğun biçimdeeleştiriliyordu…Ben de o günlerde,“Suyun da bir maliyeti olduğunu” belirterek,kayıp ve kaçaklarınazaltılmasını ve bu faturanınvatandaşın sırtınayüklenmemesini istemiştim…Bu yılın temmuz ayında da“Kayıp önlenirse” başlıklı yazımda;Demir’in seçim vaatlerinde“Kayıp kaçağı önleyeceğim”ifadelerini hatırlatarak,“Samsun’da suda kayıp kaçak oranınınyüzde 35’ler civarındaolduğu belirtiliyor amaoranın daha yüksek olduğunu sanıyorum”demiştim…Sayıştay’ın 2020 yılıraporu, butahminimi doğruladı…Rapora göre, Samsun’da kayıp kaçak oranı,yüzde 64’tü…Sayıştay raporunda ilginç birnot da dikkatimi çekti:“2023 yılıitibariyle yüzde 30 su kaybı oranınaulaşılması için iyileştirme performansının artırılması gerekir”…Bu sorunun nereden kaynaklandığınıanlayabilmek için birazgerilere gidelim mi?..İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi’nedevredilmeden hemen önce,İl Genel Meclisi’ndeyapılan açıklamada,Samsun’da sadece 16 köydeyeterli içme suyubulunmadığı belirtilmişti…Yani, Samsun’da neredeyse susuz köy kalmamıştı…İl Özel İdaresi’ninkapanmasından kısa bir süre sonramerkeze yakın mahallelerden“suyumuz yok” sesleri yükselmeye başlayınca,şaşırmıştık…İlçe merkezlerinden desesler yükselmeye başlamıştı…O zaman da“Hani Samsun’da susuz köy yoktu”diye sormuştuk!..Milyonlarca lira harcanarak kırsal kesimesu getirildiğiniifade edenlerinyanlışı, işte böyle ortaya çıkmıştı…Bazı uzak kesimlerde su borularınıbölgeye bırakıp gitmişlerdi…Boruların dadaha sonra asbestli olduğuiddia edilmişti…Mesele, dönemin Büyükşehir Belediye BaşkanıYusuf Ziya Yılmaz’ın, “sussuz yerleşim yeri yok”denilmesine karşınkırsal kesime milyonlarca lira harcayarak,sağlıklı içme suyu getirme çalışmasıylaanlaşıldı aslında…Madem Samsun’da susuz köy yoktu,SASKİ neyin yatırımını yapıyordu?..Yılmaz, İl Özel İdaresi’ni kamuoyu önündeeleştirememişti…Ne de olsa aynı partinin mensuplarıydılar…Elbette, Yılmaz durumu sineye çekmekzorunda kalmıştı…Bu yaşananlarıanlatmadan;“Ben yaptım oldu” anlayışınısürdürmekte ısrar edenbirçok projesi de bu yüzden yargıya takılanMustafa Demir’i,“kayıp-kaçak”konusundaeleştirmek haksızlıktır!..En azından onun dönemindekayıp-kaçakta yüzde 1 oranındabir azalma vardır!..Bu noktaya gelişinen büyük nedeni;İl Özel İdaresi’ninyanlış uygulamalarıdır!..Bir de “Büyükşehir yasası” ileköylerin mahalleye dönüşmesisonucunda, vatandaşlarınSASKİ abonesi yapılmasıkonusu vardır!..Bazı yerleşim merkezlerinde vatandaşların,kendi imkanlarıyla getirdikleri ve sadece elektrik parası ödediklerisuya, bu yasa değişikliğinden sonra bir bedel ödemekistemeyişlerini hesaba katmak gerekir!..Bu sorunu çözebilmekiçin önce kırsal kesimdenbaşlamak lazım ama seçim öncesi bunu yapmakda hiç kolay değildir!..O nedenle,nasıl ki, Güneydoğu Anadolu’dabazı bölgelerde kaçak elektrik kullananlarınbedelini ödüyorsak;Samsun’da dakayıp-kaçak suyunfaturası,bizlerin sırtına yüklenmektedir!..Toplumdaki,“asalak yaşam”tutkusu,yeni bir şey de değil üstelik!..Türkiye’de, vergisiniödeyenlere“Kümesteki kazlar”yaklaşımıyla bakanbir zihniyetingeliştirdiği anlayışınsonucudur bu aslında…Öyleyse, “Abalıya vurmaya” devam!..