https://youtu.be/CPJBuvR-M5A Samsun’dan Haykırdılar: “İnsanca Yaşanacak Asgari Ücret” Samsun’daki işçi sendikalarının temsilcileri, asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir ücret olması gerektiğini belirtti. Türk-İş İl Temsilcisi Şaban Çılgın, Hak-iş ve DİSK temsilcileriyle asgari ücret konusunda taleplerinin olduğunu belirterek, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. Asgari ücret, insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır” dedi. WhatsApp Image 2021 11 30 at 16.24.41 1 Ana Manşet AB ÜLKELERİNİ GERİSİNE DÜŞTÜ Samsun’da Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri bir araya gelerek, yarın başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. İşçi sendikaları adına konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Şaban Çılgın, “Üç İşçi Konfederasyonu ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi tüm ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır” diye konuştu.
WhatsApp Image 2021 11 30 at 16.24.41 Ana Manşet “PAZARLIK ÜCRETİ DEĞİLDİR” Alım gücünün düştüğünü çalışanların ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağduru olduğunu belirten Başkan Çılgın, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir. Çalışanlar, yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur ve ‘Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum’ gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez, ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi tüm ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Bugün ücretliler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri bulunmaktadır. Sosyal devletin koruyucu vasfı öncelikle düşük gelirli olan ücretli çalışanlar için olmalıdır” dedi. WhatsApp Image 2021 11 30 at 16.24.42 2 Ana Manşet ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ
Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, ‘insan onuruna yakışır’ bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için işçi sendikalarının taleplerini şu şekilde sıraladıklarını kaydettii: *Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan ‘geçim şartları’ yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. *Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. *Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca İlave edilmelidir.*Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. EO Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgarl ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. *Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.
*Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir. *Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır. Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak; İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır, * ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen ‘aile yardımı’ İşçiler Için de uygulamaya konulmalıdır, *Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı, Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan ortak basın açıklamasında Başkan Çılgın’ın yanı sıra Tes-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Gökay Özdal, Türk Koop İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Fati Köymen, Şeker-İş Sendikası Başkanı Sinan Türe, Toleyis Sendikası Samsun Şube Başkanı Ahmet Yaman, Tarım-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Takcı da yer aldı. Dilber BAHADIR