"Devri sabık"deyimi,2. Meşrutiyet'ten sonrailk dile getirildi ama1950'li yıllarda CHP'nin ardındandemokratik seçimleiktidara gelenDemokrat Parti'ninsözcülerindendaha çok duyulmuştu...Toplumdaki siyasi gerginliğin önüne geçmekiçin "Devri sabık yaratmamak"gerekirdi...Önceki iktidarınyanlışlarıaraştırılarak,hesap sorulmayacaktı...Bu ifadeyi,başkaiktidar değişimlerinde deduyduk...Yani bu deyim,rakip partileriniktidar değişimlerisonrasındakullanıldı hep..."Devri sabık nereden çıktı?" demeyin!..Bir nedeni var elbette...Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndebaşkanlık makamına oturduktan bir süre sonra,geçmiş dönemlerle ilgili incelemeler yaptırırken;bazı çalışanları vemüteahhitleri hedefine almıştı...Herkes şunu sormadan edemedi...Ama asıl hedefgeçmiş döneminbaşkanları mıydı?..Siyaset tarihinde,adeta bir ilk yaşanıyordu...Aynı partili bir başkan,kendi partisindenseçilmiş eski başkanlarındöneminiaraştırarak,"Devri sabık" ifadesineyeni bir anlam mıyüklüyordu?..Keşke açıkça bu olsa!..Kim çaldıysa, çarptıysahesap vermeliydi!..Sakıncası var mıydı?..Yok elbette. Ama,hiçbir belge ve bulguyokken;hırsa kapılıp,bu tür tezviratlaraneden olabilecekdavranışlardabulunmak doğru değildi...Herkesin içinde uluortasöylenenağır ifadeler,muhataplarınınkulağına gitmedi mi sanki?..Ne gereği vardı?..Ortaya "laf" değil"belge" koymak gerekmez miydi?..Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim yemişse;onu yargıya teslim etmek,bir insanlık görevi değil miydi?..Ama yargı, kanıt istiyor...Tıpkı; teknik takip yapılıp,işyeri ve evindemilyonlarca lira para ileziynet eşyasıbulunduktan sonratutuklanan daire başkanında olduğu gibi...Söylentilerlebir memuru tutuklamak, kolay mı öyle?..İftira, dinen debüyük günahlardandırve gün gelir"bumerang" gibisahibini bulur!..Belge ve bilgi olmadaninsanlarasuç yüklemek yerine,kurumunimkan ve kabiliyetlerinikullanarak;yanlışları ortaya çıkarmak,en doğru olandavranıştır...Mali Hizmetler Daire BaşkanıBahattin K.'nınrüşvet iddiasıyla tutuklanmasının ardındanortalık iyice karışmışken,durumdan vazife çıkarmak isteyenlerefırsat doğmuştur...Kimileriişin ucununMustafa Demir'edokunacağı refleksiylegeçmişle ilgili tezviratlarda bulunuyor,kimileri deDemir düşmanlığıylasenaryolar yazıyor...Samsun, adeta "sis bulvarı"nagirmiş durumda,göz gözü görmüyor...Her kafadan bir ses çıkarken,esas ses çıkarması gerekenler,susmuş bekliyor...Bazıları bu olayve sonrasındaki gelişmelerihafife alıyor amabunun zararınıkişilerdençok Samsun görecektir!..Derdi Samsun olmayanlaraçısından sorun yok amaömrünü bu şehrevakfedenleriçin sıkıntı çoktur!..O yüzden derim ki;elde belge ve bilgi olmadankişisel hırslarlainsanlarhakkındayalan ve iftiralarlasuçlamalarda bulunmak,geçmişte ve bugün bu şehrehizmet etmişlerebüyük haksızlıktır!..Eveleyip gevelemeye de gerek yoktur!..Kim ne suçişlemişseyargı oradadır...Haysiyetli insan;en az kendisininki kadarbir başkasının da haysiyetini düşünür!..Mazlum ahı almak,iyi değildir!..Bilmem anlatabildim mi?..   Necdet UZUN