Samsun'da eczacılardan tepki var! "Taleplerimiz karşılanmazsa eylem başlatacağız" Samsun'da eczacılardan tepki var! "Taleplerimiz karşılanmazsa eylem başlatacağız"
CANLI- SASKİ Toplandı! Zamlar Geri Alınacak Mı? SASKİ Olağanüstü toplandı. Toplantıda ön SASKİ tarafından su ve sayaç okuma bedeline yapılan zamların mahkeme tarafından verilen iptal kararının uygulanıp uygulanmayacağı, zamların geri alıp alınmayacağı merak konusu oldu. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE PROTESTO!’ZAMLARI GERİ ALIN’ Su Zammı Geri Alınsın Platformu üyeleri, geçtiğimiz günlerde SASKİ’nin yüzde 25’lik su bedeli artışı, yüzde 150’lik sayaç okuma ücreti zammı ve TÜFE uygulamasının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin karara uyarak, abonelere bedellerini geri ödemesini istemişlerdi. SASKİ’YE ŞOK! ZAMLARA İPTAL KARARI VERİLMİŞTİSamsun’da SASKİ hakkında açılan yüzde 25’lik, aylık TÜFE zammı ve sayaç okuma bedeli davasında, mahkeme iptal kararı verdi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(SASKİ) mesken tipi aboneler için su tarifesine yaptığı yüzde 25 oranında artış, her ay uygulanan TÜFE zammı ile okuma bedelleri için gerçekleşen yüzde 150’lik zam kararı hakkında açılan davada, mahkeme iptal kararı verdi. Mahkeme kararında TÜFE uygulamasının mevzuatta yer almadığını “hakkaniyet uygun olmadığı” görüşüyle karara bağladı. Samsun’da SASKİ’nin zam ve TÜFE uygulamalarının haksız olduğu gerekçesiyle 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada karar verildi.Samsun 2. İdare Mahkemesi’nce alınan kararda, şöyle denildi: “Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri, teknik bilirkişi raporu ile dava dosyası bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu’nun 23/05/2019 tarihli ve 10 sayılı kararı ile; mesken tipi aboneler için su tarifesine yüzde 25 oranında artış yapılması suretiyle suyun birim m3 fiyatının 3,18 TL’den 3,97 TL’ye çıkarıldığı ve sayaç bakım ve onarım bedelinin aylık 2,50 TL olarak belirlendiği, söz konusu tarifenin belirlenmesinde 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23. maddesine istinaden idare tarafından belli bir kar oranının eklendiği, fakat bu kar oranına ilave olarak 23/05/2019 tarihli ve 10 nolu toplantıda; su tarifelerinin TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında artırılmasına da karar verilmesi nedeniyle 2560 sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da öngörüldüğü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında mücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”