Bilirkişiden Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne Şok Rapor! O Yapı Yönetmeliklere Aykırı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ALO 153 Kent Yönetim Merkezi’nin, yapı ruhsatının yönetmeliklere aykırı olduğu bilirkişi raporuyla belirtildi Samsun Mimarlık Odası’nın Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan ALO 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet binası ruhsatının iptali ve yürürlükteki imar planlarına ve ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçeleri ile ilgili açtığı davada bilirkişi, yapı ruhsatının yönetmeliklere aykırı olduğu kanaatine vardı. BİLİRKİŞİ KARARINI VERDİ Samsun Mimarlar Odası tarafından, Büyükşehir Belediyesi’ne İlkadım İlçesi’nde liman dolgu sahası içinde kalan alanda yapımına başlanan ALO 153 Kent Yönetim Merkezi ile ilgili açılan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti tarafından konunun incelenerek bilimsel ve teknik raporun hazırlanması için başvurulan bilirkişi heyeti; yapı ruhsatının; yürürlükte bulunan uygulama imar planına aykırı düzenlendiği, onaylı mimari projeye uygun olmadığı, İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak düzenlendiği, kanaatine vardı. MALİYETİ YÜZDE 100’E YAKIN ARTTI Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, “Bilirkişi görüşünden de anlaşılacağı üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası Hukuka aykırı olup inşaatı derhal durdurulmalı ve alan eski kullanımı olan Kültür Park kullanımına göre düzenlenmelidir. Bilindiği üzere, bahse konu bina Ekim 2020 tarihinde 5 milyon 700 bin liraya açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilmiş, bina yapım aşaması yüzde 25 seviyelerinde iken Temmuz 2021 yılında müteahhit ile olan sözleşme feshedilmiştir. Ağustos 2021 tarihinde, afet durumlarında yürürlüğe sokulması gereken davetiye usulü ihale yöntemine, böyle bir durum ortada yokken başvurularak 4 müteahhit davet edilerek bu sefer yüzde 25’i tamamlanmış ve 4 milyon 300 bin liraya tamamlanabilecek iş, 8 milyon 300 bin lira üzerinde bir bedelle yeniden bir başka müteahhite verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Yapının maliyeti geçen 10 ay zarfında yüzde 100’e yakın artmıştır. Böylesine bir maliyet artışı anlaşılabilir olmadığı gibi, kabul edilebilir de değildir ve samsun halkına yüklenemez. Bu sebepten de yapının ihalesi iptal edilmeli ve yapı durdurularak alan park olarak tekrar halkın kullanımına kazandırılmalıdır” dedi.